Skip to main content

Show filters

Hide filters

prilagođavati nastavu ciljnoj skupini

Description

Description

Podučavati učenike najprikladnijem načinu s obzirom na nastavni kontekst ili dobnu skupinu, kao što je kontekst formalnog i neformalnog podučavanja te podučavanje vršnjaka u usporedbi s podučavanjem djece.