Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

postavljati plinske grijalice

Description

Description

Postavljati plinske grijalice koje sagorijevaju fosilna goriva kao što su metan, butan ili ukapljeni naftni plin za grijanje zraka. Pričvršćivati ispušni ventil ako je potrebno. Konfigurirati plinsku grijalicu ako ima funkciju elektroničkog upravljanja.