Skip to main content

Show filters

Hide filters

oblikovati prehrambene intervencije

Description

Description

Odabrati vrste i količine hrane za terapijske prehrane na temelju naznačenih fizioloških i psiholoških potreba pacijenta, razvijanjem individualiziranog plana prehrane pacijenata.

Vještine