Skip to main content

Show filters

Hide filters

izvješćivati o činjenicama

Description

Description

Prenositi informacije ili usmeno prepričati događaje.

Vještine