Skip to main content

Show filters

Hide filters

razvijati radne postupke

Description

Description

Izraditi standardizirane nizove radnji određenim redoslijedom za potporu organizaciji.

Alternativna oznaka

osmisliti radne postupke

osmišljavati radne postupke

proizvesti radne postupke

proizvoditi radne postupke