Skip to main content

Show filters

Hide filters

znanstveno modeliranje

Description

Description

Znanstvena aktivnost koja se sastoji od odabira relevantnih aspekata situacije u cilju predstavljanja fizičkih procesa, empirijskih predmeta i fenomena kako bi se omogućilo bolje razumijevanje, vizualizacija ili kvantifikacija te kako bi se omogućila simulacija kojom bi se pokazalo kako bi se taj određeni predmet ponašao u danim okolnostima.