Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

uključivati rodnu dimenziju u istraživanje

Description

Description

U cijelom istraživačkom procesu uzeti u obzir biološke karakteristike te društvene i kulturne značajke žena i muškaraca koje se mijenjaju (rod).

Vještine