Skip to main content

Show filters

Hide filters

dijagnosticirati potrebe u pogledu prehrane

Description

Description

Primjenjivati holistički pristup u dijagnostici ili pružanju kliničke slike pacijentova stanja koje je rezultat bolesti, dobi ili invaliditeta i planirati prehranu u skladu s time radi ublažavanja simptoma. [delete: identify symptoms or impairments corresponding to this]

Vještine