Skip to main content

Show filters

Hide filters

gramatika

Description

Description

Skup strukturnih pravila kojima se uređuje sastavljanje rečenica, izraza i riječi u bilo kojem prirodnom jeziku.

Vještine