Skip to main content

Show filters

Hide filters

tržišne cijene

Description

Description

Volatilnost cijena u skladu s tržištem i elastičnošću cijena te čimbenici koji dugoročno i kratkoročno utječu na trendove određivanja cijena i promjene na tržištu.