Skip to main content

Show filters

Hide filters

određivati tehničke zahtjeve

Description

Description

Određivati tehnička svojstva robe, materijala, metoda, procesa, usluga, sustava, softvera i funkcija utvrđivanjem i odgovaranjem na posebne potrebe koje moraju biti zadovoljene u skladu sa zahtjevima potrošača.

Alternativna oznaka

definirati tehničke uvjete

definirati tehničke zahtjeve

određivati tehničke uvjete

Vještine