Skip to main content

Show filters

Hide filters

održivi građevinski materijali

Description

Description

Vrste građevinskog materijala kojima se negativni utjecaj zgrade na vanjski okoliš svodi na najmanju moguću mjeru tijekom cijelog vijeka uporabe zgrade.