Skip to main content

Show filters

Hide filters

izrađivati proračun za financijske potrebe

Description

Description

Promatrati status i raspoloživost sredstava za neometano izvođenje projekata ili operacija kako bi se predvidjela i procijenila količina budućih financijskih sredstava.