Skip to main content

Show filters

Hide filters

ubacivati u miješalicu za beton

Description

Description

Ubacivati cement, pijesak, vodu, kamenje ili druge potrebne materijale s lopatom u miješalicu za beton, osiguravajući da su specifikacije ispunjene.