Skip to main content

Show filters

Hide filters

medicinska oprema

Description

Description

Oprema i uređaji koji se upotrebljavaju u dijagnostici, prevenciji i liječenju medicinskih problema. Medicinska oprema obuhvaća širok raspon proizvoda, od štrcaljki i proteza do strojeva za MRI i slušnih pomagala.

Alternativna oznaka

medicinski uređaji