Skip to main content

Show filters

Hide filters

savjetovati kupce o odabiru knjiga

Description

Description

Pružati kupcima detaljne savjete o knjigama koje su dostupne u trgovini; davati detaljne informacije o autorima, naslovima, stilovima, žanrovima i izdanjima.