Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

održavati elektromehaničku opremu

Description

Description

Dijagnosticirati i otkriti kvarove u elektromehaničkim komponentama i sustavima te ukloniti, zamijeniti ili popraviti te komponente kada je to potrebno. Izvršavati preventivne zadatke održavanja opreme, kao što su pohrana komponenti i strojeva na čista mjesta bez prašine i vlage.