Skip to main content

Show filters

Hide filters

pravni propisi o autorskim pravima

Description

Description

Propisi kojima se opisuje zaštita prava izvornih autora nad njihovim djelom i način na koji se druge osobe mogu koristiti tim djelom.

Alternativna oznaka

zakonodavstvo o autorskim pravima

Vještine