Skip to main content

Show filters

Hide filters

izdavati račune

Description

Description

Pripremati račun prodane robe ili pruženih usluga, koji sadržavaju pojedinačne cijene, ukupne troškove i uvjete. Ispunjavati obradu narudžbe za narudžbe zaprimljene putem telefona, telefaksa i interneta te izračunati konačni račun kupca.

Vještine