Skip to main content

Show filters

Hide filters

pridonositi registraciji farmaceutskih proizvoda

Description

Description

Sudjelovati u postupku registracije koji omogućuje prodaju i distribuciju tvari koje liječe ili suzbijaju bolesti ljudi i životinja, odnosno omogućuju medicinsku dijagnozu.