Skip to main content

Show filters

Hide filters

integrirati komponente sustava

Description

Description

Odabirati i upotrebljavati tehnike integracije i alate za planiranje i provedbu integracije hardverskih i softverskih modula i komponenata u sustav.