Skip to main content

Show filters

Hide filters

prevoziti uredsku opremu

Description

Description

Brinuti se da je oprema za utovar i istovar popravljena ili zamijenjena, osigurati novu ili zamjensku opremu te je prevoziti kupcima ili od njih.

Vještine