Skip to main content

Show filters

Hide filters

pomagati korisnicima sa samoposlužnim aparatima za karte

Description

Description

Pomagati korisnicima koji nailaze na poteškoće sa samoposlužnim aparatima za karte.

Alternativna oznaka

asistirati korisnicima kod korištenja samoposlužnih aparata za karte

pomoći korisnicima kod korištenja samoposlužnih aparata za karte

pomoći korisnicima sa samoposlužnim aparatima za karte

pružati pomoć korisnicima kod korištenja samoposlužnih aparata za karte

pružiti pomoć korisnicima kod korištenja samoposlužnih aparata za karte

Vještine