Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

programi uzgoja životinja

Description

Description

Načela relevantna za upravljanje programima uzgoja, kao što su populacijska genetika i demografija, nacionalno i međunarodno zakonodavstvo, politike i postupci organizacija ili udruženja relevantnih za djelatnost.