Skip to main content

Show filters

Hide filters

informacijsko modeliranje zgrada

Description

Description

Informacijsko modeliranje zgrada služi kao softverska platforma za integrirano projektiranje, modeliranje, planiranje i suradnju. Pruža digitalni prikaz značajki zgrade u njezinu cijelom vijeku uporabe.