Skip to main content

Show filters

Hide filters

postupati u skladu sa zakonodavstvom o socijalnim uslugama

Description

Description

Postupati u skladu s propisima i pravnim zahtjevima koji se odnose na pružanje socijalnih usluga.