Skip to main content

Show filters

Hide filters

rukovati opremom u visećem položaju

Description

Description

Sigurno rukovati opremom viseći na užetu. Zauzeti siguran i stabilan položaj prije početka rada. Nakon dovršetka spremiti opremu na siguran način, obično pričvršćivanjem na kopču pojasa.

Vještine