Skip to main content

Show filters

Hide filters

higijena u okruženju zdravstvene skrbi

Description

Description

Postupci koji se odnose na održavanje higijenskog okruženja u okruženju zdravstvene skrbi kao što su bolnice i klinike. Može se kretati od ručnog pranja do čišćenja i dezinfekcije upotrijebljene medicinske opreme te metoda kontrole infekcije.

Vještine