Skip to main content

Show filters

Hide filters

izračunavati najbolje vrijeme za oplodnju

Description

Description

Izračunavati najbolje vrijeme za oplodnju praćenjem obrazaca ponašanja ženki i ciklusa tjeranja.

Vještine