Skip to main content

Show filters

Hide filters

politika okoliša

Description

Description

Lokalne, nacionalne i međunarodne politike koje se bave promicanjem ekološke održivosti i razvojem projekata kojima se smanjuje negativan utjecaj na okoliš i poboljšava stanje okoliša.

Alternativna oznaka

ekološka politika

politika zaštite okoliša

Vještine