Skip to main content

Show filters

Hide filters

provoditi energetske revizije na lokacijama

Description

Description

Prikupiti strukturne informacije, informacije o električnim elementima i srodne informacije na lokaciji provođenjem energetskih revizija na lokacijama. One se koriste za izradu inženjerskih rješenja kao što su solarni energetski sustavi.