Skip to main content

Show filters

Hide filters

čistiti pročelje zgrade

Description

Description

Obavljati aktivnosti čišćenja pročelja zgrade koristeći se odgovarajućom opremom, ovisno o složenosti i visini zgrade.

Vještine