Skip to main content

Show filters

Hide filters

međunarodna trgovina

Description

Description

Ekonomska praksa i područje istraživanja koje se bavi razmjenom robe i usluga preko zemljopisnih granica. Opće teorije i škole mišljenja o implikacijama međunarodne trgovine u pogledu izvoza, uvoza, konkurentnosti, BDP-a i uloge multinacionalnih poduzeća.