Skip to main content

Show filters

Hide filters

zadavati domaći rad

Description

Description

Pružati dodatne vježbe i zadatke koje će učenici pripremiti kod kuće, objasniti im na jasan način te odrediti rok i metodu ocjenjivanja.

Vještine