Skip to main content

Show filters

Hide filters

koristiti se tehnologijama za e-zdravlje i mobilno zdravlje

Description

Description

Koristiti se tehnologijama za e-zdravlje i mobilno zdravlje (internetske aplikacije i usluge) kako bi se poboljšala pružena zdravstvena skrb.

Vještine