Skip to main content

Show filters

Hide filters

pridržavati se rasporeda rada

Description

Description

Upravljati nizom aktivnosti dovršavanja radova u dogovorenim rokovima slijedeći raspored rada.

Vještine