Skip to main content

Show filters

Hide filters

kreativno se koristiti digitalnim tehnologijama

Description

Description

Upotreba digitalnih alata i tehnologija za stvaranje znanja i inovativnih procesa i proizvoda. Uključiti se individualno i kolektivno u kognitivnoj obradi kako bi razumjeli i riješili konceptualne probleme i problematične situacije u digitalnim okruženjima.