Skip to main content

Show filters

Hide filters

provoditi analizu rizika

Description

Description

Utvrditi i procijeniti čimbenike koji mogu ugroziti uspjeh projekta ili ugroziti rad organizacije. Provoditi postupke kojima se njihov utjecaj izbjegava ili smanjuje na najmanju moguću mjeru.

Vještine