Skip to main content

Show filters

Hide filters

izraditi oblikovna rješenja

Description

Description

Izraditi oblikovna rješenja i stvarati makete u mjerilu, u skladu sa specifikacijama i proračunom.