Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

načela električne energije

Description

Description

Električna energija nastaje kada električna struja protječe kroz vodič. Podrazumijeva kretanje slobodnih elektrona između atoma. Što je više slobodnih elektrona prisutno u materijalima, to taj materijal bolje provodi. Tri glavna parametra električne energije su napon, struja (amper) i otpor (om).