Skip to main content

Show filters

Hide filters

izrađivati probne tiskane materijale

Description

Description

Izraditi pojedinačne ili višebojne ispitne otiske kako bi se osiguralo da proizvod ispunjava zadane norme. Usporediti uzorak s predloškom ili raspraviti o rezultatu s klijentom radi konačnih prilagodbi prije masovne proizvodnje.