Skip to main content

Show filters

Hide filters

pomorsko pravo

Description

Description

Zbirka nacionalnih i međunarodnih propisa i ugovora kojima se uređuje ponašanje na moru.