Skip to main content

Show filters

Hide filters

savjetovati o odnosima s javnošću

Description

Description

Savjetovati poslovne ili javne organizacije o upravljanju i strategijama u pogledu odnosa s javnošću kako bi se osigurala učinkovita komunikacija s ciljnom publikom i pravilno prenošenje informacija.