Skip to main content

Show filters

Hide filters

analizirati financijska kretanja na tržištu

Description

Description

Pratiti i predviđati tendencije financijskog tržišta kako bi se kretao u određenom smjeru tijekom vremena.

Vještine