Skip to main content

Show filters

Hide filters

pratiti plan prehrane

Description

Description

Zabilježiti odgovor pacijenta na program prehrane te izračunati i evidentirati unos hrane pacijenata u zdravstvenim kartonima. Prema potrebi mijenjati plan prehrane i pružati pacijentima dodatno osposobljavanje u pogledu tema kao što su prehrana, priprema hrane i vođenje evidencije.

Vještine