Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

koristiti obrasce za dizajn softvera

Description

Description

Koristiti se rješenjima koja se mogu ponovno upotrijebiti, formaliziranim najboljim praksama, kako bi se riješili zajednički razvojni zadatci u području IKT-a u razvoju i osmišljavanju softvera.

Alternativna oznaka

koristiti obrasce dizajna softvera

koristiti obrasce dizajna softwarea

koristiti obrasce softver dizajna

koristiti obrasce software dizajna

koristiti obrasce za dizajn softwarea

upotrijebiti obrasce dizajna softvera

upotrijebiti obrasce dizajna softwarea

upotrijebiti obrasce softver dizajna

upotrijebiti obrasce software dizajna

upotrijebiti obrasce za dizajn softvera

upotrijebiti obrasce za dizajn softwarea