Skip to main content

Show filters

Hide filters

učinak geoloških čimbenika na rudarske operacije

Description

Description

Biti svjesni utjecaja geoloških čimbenika, kao što su rasjedi i kretanja stijena, na rudarske operacije.