Skip to main content

Show filters

Hide filters

konvertirati dokumente iz analognog u digitalni format

Description

Description

Učitavati analogne dokumente pretvarajući ih u digitalni format upotrebom specijaliziranog hardvera i softvera.

Alternativna oznaka

konvertirati analogne dokumente u digitalne

pretvarati analogne dokumente u dokumente digitalnog formata

konvertirati analogne dokumente u digitalne dokumente

pretvarati analogne dokumente u digitalne

pretvarati analogne dokumente u digitalne dokumente

konvertirati dokumente iz analognog u digitalni oblik

pretvarati dokumente iz analognog u digitalni format