Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunicirati s pomoćnim osobljem u nastavi

Description

Description

Komunicirati s obrazovnom upravom, kao što su ravnatelj škole i članovi upravnog odbora, te s timom za potporu obrazovanja kao što su asistent u nastavi, školski savjetnik ili akademski savjetnik o pitanjima koja se odnose na dobrobit učenika.

Vještine