Skip to main content

Show filters

Hide filters

tehnike konzervacije

Description

Description

Postupci, instrumenti, tehnike, materijali i kemikalije koji se upotrebljavaju u konzervaciji i arhiviranju.